Alexey Kozyr
architectural studio

A private house

Architects: Alexei Kozyr, Ilya Babak