Alexey Kozyr
architectural studio

Dolgorukovskoe village

Architects: Alexei Kozyr, Ilya Babak