Alexey Kozyr
architectural studio

Office centre near Paveletskaya station, Moscow

Architects: Alexei Kozyr, Ilya Babak