Alexey Kozyr
architectural studio

Krasnogorsk

Architects: Alexei Kozyr, Ilya Babak