Alexey Kozyr
architectural studio

Office for Rochdelskaya street in Moscow

Architects: Alexei Kozyr, Ilya Babak