Alexey Kozyr
architectural studio

Apartment in one of the Seven Sisters

Architects: Alexei Kozyr, Ilya Babak